Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘yatırım’

Daha Dün Köyümüzün Yollarında Koşarken…

Bir önceki yazımda bahsettiğim, “pilli cereyanlı, çanta radyo”nun sahibi veya benzerleri, günün birinde şehrin göz kırpmalarına dayanamayıp pılıyı pırtıyı topladığı gibi şehre kapağı atarsa ne olur; biraz da buna bakalım.

Evvelemirde başını sokacak iki göz bir ev bulup yerleşir, küçük büyük demeden bir kazanın kulpuna da yapışıp maişet kaygısını da hal yoluna koymuşsa yavaş yavaş yeni komşuluk ilişkileri de şekillenmeye başlar. Günler geçtikçe, daha önce hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan ve doğru olup olmadığını hiç düşünmeden yapageldiği bir takım davranışları, çevreden gelen “etkilerle” yeniden düşünmeye zorlanır. Sular seller gibi “ezbere bildiği” şeyleri yeniden öğrenme faslı başlamıştır. O “etkiler”, bazen münasip bir dille uyarıdır, bazen bir bakıştır, bazen de kişinin kendi feraseti ile ulaştığı bir kanaatdir. (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

El-cevap: Değildir.

Her gün defalarca şu veya bu amaçla musluğu açıp kullandığımız suyun arka planına beraberce bir göz atalım.

Harcanan her litre su için önce bir kaynak bulunur veya yağışla oluşan suların toplanması için baraj, bent v.s. yapılır. Sonra bu suyun belli bir kaliteye sahip olması ve içme ve/veya kullanma suyu olarak hizmete sunulabilmesi için arıtma tesisleri yapılır. Bu tesislerde yüksek miktarda enerji harcayan devasa pompalar ve arıtma sistemleri bulunur. Ayrıca burada biriken tortu, çamur v.s. atık maddelerin sürekli olarak tesisten uzaklaştırılması gerekir ve bunun da bir maliyeti vardır.

Bu sistemlerin sürekliliği için yüklü miktarda bakım ve işletme harcamaları gereklidir. Bu tesislerde, ham su arıtıldıktan sonra devasa depolarda toplanır ve buradan dev pompalarla ve sürekli enerji harcanarak şehir şebekesine iletilir. Tabii bu sistemler için de bakım ve işletme giderleri ve yüksek miktarda enerji sarfiyatları söz konusudur.

Öte yandan şehir ve kasabalardaki içme/kullanma suyu şebekesi her eve ya da tüketim noktasına ulaşan bir “yeraltı borular ağı” demektir. Kullanıcıların su harcaması arttıkça bu boruların ebadı ve dolayısıyla yatırım ve işletme-bakım maliyetleri artar. (daha&helliip;)

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: