Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘üslup’

Klasik edebiyatımızın önde gelen şairlerinden Fuzûlî şöyle der:

“Eli kalem olsun ol kâtib-i bed-tahrîrin / Ki fesâd-ı rakamı ‘sûr’umuzu ‘şûr’ eyler / Gâh bir harf sükûtuyla kılar ‘nâdir’i ‘nâr’ / Gâh bir nokta kusûruyla ‘göz’ü ‘kör’ eyler”

[Eli kurusun o katibin ki, işini adam gibi yapmaz; yazdıklarına dikkat etmez de kimi zaman fazladan koyduğu noktalarla sevincimizi (sûr) kedere, mateme (şûr) çevirir; bir bakarsın bir harfi eksik bırakarak nâdir yazacağı yerde nâr (ateş) yazar; bazan da (eski harflerle ‘ze’ harfinin) noktasını unutup ‘göz’ yazayım derken ‘kör’ yazar.]

Şair bu patavatsızlığı eli bozuk kâtibin yazısı ve sakarlığı üzerinden dile getirse de (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

 

Bence Türkiye’de üslup sahibi, eser sahibi ilim adamlarının, uzmanların; en keskin konuları bile çamur atmadan, ağzını bozmadan, samimi bir şekilde muarızlarıyla tartışıp konuşabilecekleri bir tartışma platformu acilen oluşturulmalıdır. Televizyonlarda hal-i hazırda var olan programlarla bu iş olmaz. Çünkü, kanaatimce bugünkü medyanın gerçeğin peşinde olmak gibi bir kaygısı zinhar yoktur.
Arada sırada, konusunda uzman, sözü dinlenir insanları da ekrana çıkartıyorlar ama reklamlarla, münasebetsiz müdahalelerle, birden fazla konuk varsa birbirine kırdırma taktikleriyle burnumuzdan getiriyorlar.
Kardeşim, bir konuşmacıyı herhangi bir konu hakkında seyirciye üç kuruşluk faydası olacak kadar konuşturmaya zamanın yoksa niye çağırıyorsun? Kimileri böyle yapıyor. Kimisi de, saatlerce program yapmasına rağmen, zamanın bir kısmını, konuklarını birbirine sataşmaları için tahrik etmekle, bir kısmını seyirciden gelen bombardımana karşı taarruzla, bir kısmını da spor-toto gibi, o gün konuşulacağını vaat ettiği konuların çoğunu haftaya devretme çabasıyla geçiriyor.
 

(daha&helliip;)

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: