Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘siyaset’

Malumlarıdır ki, ‘sath’ (kendinden sonra bir sesli harf varsa böyle yazılıp okunur) ya da -tek başına yazıldığında Türkçe telaffuza daha uygun haliyle- ‘satıh’ adı üstünde yüzey, zemin, düzlem, genişçe düzlük demektir. ‘Mâil’ de yine adı üstünde meyilli, eğimli, bir tarafa doğru yatmış olan yüzey veya nesne demektir. Buradan anlaşılacağı üzere yazı başlığının toplam anlamı, seçime yaklaşırken ‘dik ve kararlı durmanın zor olduğu, gerek siyasette gerekse seçmen kitlesi arasında savrulmaların, tökezlemelerin, kararsızlıkların sıkça görülebildiği oynak/muğlak karar ve vaatlerle geçen ve belirsizlikler içeren zaman dilimi demektir.

Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin; maalesef (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

Henüz dumanı üstünde tüten Pazar günkü seçim şüphesiz zorlu seçimdi. Hem yeni bir döneme geçişin son eşiği olmak bakımından hem de çok kısa bir zamana sıkışmış olması bakımından da ayrıca zorluklar, nisbî belirsizlikler içeriyordu. Oldu bitti, geçmiş olsun ve hepimize ve geleceğimize hayırlı olsun.

‘Zorlu’ bir seçim süreci geçirmiş olduğumuz şuradan da belli; siyasi düzlemde ittifaklar ve söylemler bağlamında alışılmadık savrulmalar gözlemledik. Ne demiştik fî tarihinde; (daha&helliip;)

Read Full Post »

Kısa kısa değineyim..

Bildiğiniz gibi zaman zaman Türkiye’nin ve toplumun gidişâtına dair çok da içaçıcı olmayan tespitlerimi kanaatlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bundan muradım ne kimseye had bildirmektir ne de tek başıma herşeyi düzelteceğim vehmidir. Sebep şudur;

İnsan ancak ya kendiliğinden ya da hatırlatıldığında, mükellefiyitini idrak edebildiği ve gereğini yapma gayreti gösterdiği kadar insandır. Ben de bu milletin, bu toprakların nimetleriyle var olabildiğim bilinci ve bunun yüklediği sorumlulukla gördüğüm yanlışları, aksaklıkları muhtelif vesilelerle sivri ya da yumuşak üslupla dile getirdim. Üstelik de bunları çok daha derinlemesine görmesi gerekenlerin körlüğünü, sağırlığını, basiretlerinin bağlanmışlığını gördüğüm halde epey çırpındım. Sorumluluğumu yapmış olmanın vicdani rahatlığı içinde belki son bir iki şey söylemem gerekirse;

(daha&helliip;)

Read Full Post »

16 Nisan’da yapılan halkoylaması tahminimin altında bir oranla, %51,4 Evet ve %48,6 Hayır şeklinde sonuçlandı. Genelde Hayır cephesi, özellikle de  CHP’nin yargı, medya ve diğer kanallardan sonuca itirazları ve ‘tepki arayışları’ (TBMM’den çekilme alternatifinin konuşulmasını hatırlayalım) memnuniyetsizliğin ileri düzeyde olduğunu düşündürüyor.

Bu sürecin en fazla CHP’yi zora soktuğunu düşünüyorum. Bu durum da memnuniyetsizliği anlaşılır kılıyor. CHP ile aynı tercihte buluşan diğer parti ve siyasi çizgi temsilcileri zaman içinde toplumun kendilerine münasip gördüğü kulvarı bir şekilde bulur ve orada çekirdek çitlemeye devam ederler. Bilhassa CHP üstünde durmamın sebebi (daha&helliip;)

Read Full Post »

Hadi geçmiş olsun! Kenardan seyrettiğim bir seçim sürecini geride bıraktık. Sonucun ve bu sonucun getireceği bundan sonraki sürecin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz gibi siyaset kurumu ucu tek tek her birimize dokunan/dokunacak toplumsal gidişatı şekillendiren karmaşık mekanizmanın önemli bir parçasıdır. Bu mekanizmada yer alan ferdi ve kurumsal her unsurun/aktörün etkileşimi tek taraflı değil daima iki yönlüdür. Kim ne ektiyse, karşılıklı olarak onu biçer..

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Klasik edebiyatımızın önde gelen şairlerinden Fuzûlî şöyle der:

“Eli kalem olsun ol kâtib-i bed-tahrîrin / Ki fesâd-ı rakamı ‘sûr’umuzu ‘şûr’ eyler / Gâh bir harf sükûtuyla kılar ‘nâdir’i ‘nâr’ / Gâh bir nokta kusûruyla ‘göz’ü ‘kör’ eyler”

[Eli kurusun o katibin ki, işini adam gibi yapmaz; yazdıklarına dikkat etmez de kimi zaman fazladan koyduğu noktalarla sevincimizi (sûr) kedere, mateme (şûr) çevirir; bir bakarsın bir harfi eksik bırakarak nâdir yazacağı yerde nâr (ateş) yazar; bazan da (eski harflerle ‘ze’ harfinin) noktasını unutup ‘göz’ yazayım derken ‘kör’ yazar.]

Şair bu patavatsızlığı eli bozuk kâtibin yazısı ve sakarlığı üzerinden dile getirse de (daha&helliip;)

Read Full Post »

İki horoz dövüşür. Dövenin de dayak yiyenin de gerilimden, yara-bereden başka eline geçecek bir şey yoktur. Meydanı galip olarak terkeden horozun sahibinin etrafa kostaklanması ve dövüşü seyredenlerin ‘sadistçe’ duygularını tatminden başka ortada bir şey kalmaz. Bir de yolunmuş tüyler..

Gazete-internet sayfaları ve TV ekranları horoz dövüşünü çağrıştıran atışmalar ve tartışma programlarıyla dolu. Lakin bildiğimiz horoz dövüşünden bir farkı var; burada dövüşenler şahısların bizzat kendileri değil “rol”leridir. O yayınlara bakınca bu insanların birbirini nerede görse ümüğünü sıkmaya yeltendiğini düşünürüz, halbuki hiç de öyle değildir. Yayınların perde arkasında birbirlerinin elini sıkıp hatır sormaktan kartvizit teâtisine, yemek davetinden daha sık görüşme temennisine kadar bir dizi nezaket ve centilmenlik davranışı sergilerler. Gel görelim tam yayın başlarken herkes kendi rolüne uygun gardını alır, yüz kasları konunun gerektirdiği gerginliğe ayarlanır ve ‘motor!’… (daha&helliip;)

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: