Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘hayat’

İnsanlar hakkında genel manada iyi niyet beslesek bile herbirine aynı gözle bakmamız, aynı kefeye koymamız sözkonusu değildir. Gerek her birinin bize olan sıhrî bakımdan (hısımlık) yakınlık derecesine göre, gerek çeşitli vesilelerle sonradan tesis ettiğimiz ünsiyete uygun olarak, irtibat halinde olduğumuz insanların her biri anlam ve değer dünyamızda bir yere karşılık gelir ve o karşılık, o insanlara olan davranışımızın mahiyetini belirler.

Kimi insanlar hayatımızda gelip geçici bir yer işgal ederken, kimileri de onlarsız hayatın anlamsız olduğunu düşündürecek kadar ‘bizden biri’dir. Gelip geçici olanlar, her an her yerde karşımıza çıkabilir ve her an yerde izlerini kaybettirebilirler. (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

Bir geçtiği yerden bir daha geçmeyen, geri dönüşü, tekrarı olmayan ve bir yöne doğru akıp giden hayatı, akıp giden bir ırmağa benzetirim. Bir ırmağın ne idüğü hakkında hepimizin az çok bir fikrimiz vardır. Bu benzetme; akış nedir, dalga nedir, girdap nedir, ters akıntı nedir, ilâahir… gibi bildiklerimizle hayatın bilinmezleri arasında ilintiler kurarak biraz olsun anlayabilmemize ve hatta, eğer doğru bir modelleme yapabilmişsek hadiselerin gidişatı yönünde bazı öngörülerde bulunabilmemize kapı aralar.

Hayat insanı sürekli olarak bir yerden bir yere taşır, götürür; tıpkı bir ırmağın, cüssesine nisbetle daha küçük şeyleri bir yerden bir yere taşıyıp durduğu gibi. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Bu yazım özellikle gençlere yöneliktir; dolayısıyla kendini genç görmeyenler okuyup okumamakta muhayyerdir, diyelim ve hadi başlayalım:

Gençlik dönemi insanın kendi kişiliğini ve geleceğini kurguladığı yıllardır. Ümitler, hayaller, beklentiler, hedefler ana hatlarıyla bu çağlarda temellenmeye başlar, nasıl bir gelecek inşa edileceğinin hesapları yapılır, adımları atılır. Gençler, birbirini izleyen üç-beş yılda, gerek tek başlarına gerekse yakınlarıyla birlikte önemli kararlar alır, zorlu dönemeçler geçilir; bu açıdan da sancılı bir dönemdir.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: